Які пільги та компенсації передбачені працівникам за роботу у важких або шкідливих умовах праці?

Які пільги та компенсації передбачені працівникам за роботу у важких або шкідливих умовах праці?

Законодавство регулює збереження прав працівників виробництв і контролює їх дотримання роботодавцем. Це стосується також захисту прав працівників, залучених до виконання особливо небезпечних робіт.

Закон України «Про охорону праці» (стаття 7) регламентує ряд пільг і грошових виплат, відповідальність за які покладається на роботодавця, який використовує найманих працівників для виконання шкідливих і небезпечних робіт.

Так, люди, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням або рівноцінними грошовими виплатами. Також вони мають право на оплачувані оздоровчі перерви, скорочення тривалості робочого дня, щорічну додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці в збільшеному розмірі та ряд інших пільг і компенсацій.

Для того, щоб заохотити працівників і підвищити їх мотивацію, у трудовому або колективному договорі роботодавець може запропонувати й інші види пільг і гарантій. Це можуть бути страхування, оплата проїзду, організація дозвілля.

ВАРІАНТИ ПІЛЬГ І КОМПЕНСАЦІЙ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ

Кожна пільга або компенсація у зв’язку з роботою з важкими або шкідливими умовами праці призначається відповідно до нормативних документів.

Пенсійні пільги

Пенсійні пільги, а саме — пенсія за віком на пільгових умовах призначається за наявності конкретної спеціальності в затверджених урядом списках. Це перелік виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. Ці професії прописані в двох списках постанови Кабміну від 24.06.2016 р. №  461.

Скорочений робочий тиждень

Скорочена тривалість робочого тижня призначається відповідно до переліку виробництв, цехів, професій і посад з шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня. Ознайомитися зі списком можна в постанові КМУ від 21.02.2001 р. №  163.

Скорочений робочий тиждень надається при зайнятості працівника в діяльності з важкими або шкідливими умовами праці не менше 50% робочого часу. Таким чином, зменшення робочого часу дозволяє відповідно зменшити тривалість впливу несприятливих, шкідливих і небезпечних факторів на працівників.

Лікувальне харчування, видача молока або солоної газованої води

Спеціальне харчування було засобом підтримки та поліпшення здоров’я працівників. Однак, згідно з розпорядженням КМУ від 18.12.2017 р. №  1022-р радянська постанова «Про порядок безкоштовної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, зайнятим на роботах зі шкідливими умовами праці» потрапила до переліку актів органів влади Союзу РСР з охорони праці та пожежної безпеки, які визнаються такими, що не застосовуються на території України.

Проте, в разі частих відряджень або інших робочих поїздок фахівця, відповідно до статті 7 Закону України «Про охорону праці» має бути виплачена грошова компенсація на придбання лікувально-профілактичного харчування або рівноцінних йому харчових продуктів на умовах, передбачених колективним договором підприємства.

Санітарно-оздоровчі перерви

Для відпочинку та відновлення працездатності осіб, що працюють в особливо важких умовах, їм надаються поточні короткочасні перерви протягом робочої зміни. Такі перерви оплачуються за рахунок роботодавця.

Посадова надбавка

Точний розмір доплати до окладу залежить від специфічних умов праці, важкості виробництва та стажу роботи. Для прийняття рішення про надбавку в Україні керуються вимогами, викладеними в Типовому положенні про оцінку умов праці на робочих місцях і порядку застосування галузевих переліків робіт, на яких можуть встановлюватися доплати працівникам за умовами праці, затвердженому постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 03.10.1986 р. №  387/22-78.

Згідно з документом надбавки встановлюються:

  • у відсотках до окладу, на важких і шкідливих роботах — до 12%, а на особливо важких і особливо шкідливих роботах — до 24%;
  • на підставі атестації робочих місць і оцінки умов праці;
  • відповідно до фактично відпрацьованого часу в несприятливих умовах праці.

Окремі документи Мінсоцполітики регламентують доплати за шкідливі умови праці для працівників медичної сфери. Деякі надбавки поширюються також і на тих, хто не є медиком, але працює в установі охорони здоров’я. Крім того, існують додаткові виплати для тих, хто працює у відділеннях, які здійснюють лікування COVID-19.

Додаткова відпустка за особливий характер праці

Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці допомагає у профілактиці захворювань і збереженні здоров’я працівника, а також сприяє його мотивації. Така відпустка передбачена Законом України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. №  504/96-ВР (стаття 8).

Ті, хто має право на відпустку, перераховані в Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, затверджену постановою КМУ від 17.11.1997 р. №  1290 (додаток 2).

ЗА ЯКИМИ КРИТЕРІЯМИ ПРИЗНАЧАЮТЬСЯ ПІЛЬГИ ТА КОМПЕНСАЦІЇ

Щоб працівник отримав відповідну пільгу або компенсацію за шкідливі та важкі умови праці, необхідні такі умови:

  • атестацію робочого місця провели своєчасно (як мінімум раз в п’ять років);
  • професія і посада вказані в списках актуальних законів;
  • право на пільгу або компенсацію підтверджено результатами атестації;
  • працівник виконує роботу протягом необхідної тривалості робочого часу, яка визначається нормативним документом.

Для отримання надбавок і пільг мають бути всі перераховані умови.

Джерело: НВ Бізнес

 

https://oppb.com.ua/articles/doplaty-za-shkidlyvist

За матеріалами hitjob.com.ua

всі новини

Роздрукувати сторінку


Нагору Назад